Krajská výstava a bonitace 2020 - prosinec!

Dovolume si Vás pozvat na krajskou výstavu a bonitaci německých ovčáků. Výstava proběhne 19. 12. 2020, bonitace 20. 12. 2020.

Na obou akcích bude posuzujícím rozhodčím pan Ing. Jiří Novotný.
Na bonitaci bude figurovat Vojtěch Filip.

Program akcí:

Výstava 19. 12. 2020
přejímka 8:30 – 9.15 
zahájení 9.30

Bonitace 20. 12. 2020
přejímka 8:30 – 9:30 
zahájení 10:00

Přihlášky na obě akce budou přijímány výhradně elektronickou formou.
Přihláška k vyplnění na adrese: 

WWW.VYSBON.ZKOSTETI.CZ

Pro účast na akcích je potřeba

  • očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti vzteklině nejméně 30 dní a nejdéle jeden rok před výstavou
  • originál průkazu původu psa
  • výkonnostní a výstavní průkaz psa
  • pro každého psa/fenu vyplňit samostatnou přihlášku

Propozice výstavy

Rozhodčí pan Ing. Jiří Novotný.

Vstupní poplatkyuzávěrka
15. 12. 2020
Za prvního psa (vč. katalogu)400
Za každého dalšího400
Třída dorostu, veteránů400

Pokud nebude spárovatelná přihláška s platbou, bude přihláška stornována. K přihlášce psa na výstavu je nutno pro třídy dospívající a pracovní přiložit fotokopii jeho průkazu původu. U třídy pracovní doložte fotokopii protokolu o složených zkouškách, vše odeslat na akce.zko.steti@seznam.cz.

Výstavní poplatky zasílejte na účet č.: 2500220340 / 2010, při platbě složenkou používejte složenku typu “A“. Při platbě převodem z účtu uvádějte prosím do sdělení pro příjemce jméno majitele psa, jako VS uveďte telefonní číslo uvedené v přihlášce. 

Zařazení do tříd 
Třída dorostu6 – 12 měsíců
Třída mladých12 – 18 měsíců
Třída dospívajících18 – 24 měsíců
Třída pracovnínad 24 měsíců
Třída veteránůod dne 8. narozenin

Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy.
Ve třídě dospívajících a pracovní je nutný zápis výsledku RTG DKK do průkazu původu.

Výstava bude probíhat dle platného vystavního řádu ČKNO 

PROPOZICE BONITACE

Rozhodčí pan Ing. Jiří Novotný. Figurant pan Vojtěch Filip.

Poplatek za bonitaciuzávěrka
15. 12. 2020
 600 Kč

Na bonitaci je nutno doložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku v klubu NO, při přebonitaci je požadováno potvrzení o zařazení do výběrového chovu! Dále je potřeba mít vyhotoven DNA profil a vyhodnocení DKK vč. jeho zápisu do PP.  

Trénink na bonitaci lze pouze po telefonické dohodě na telefonu: 774 630 777 (Vojtěch Filip).

V případě jakýchkoliv nejasností volejte pořadatelce akce p. Filipové 602 676 602, případně pište na email: filipka.kamila@seznam.cz

Propozice ke stažení pro tiskVe vyjímečných případech je možno zaslat přihlášku na akci v papírové podobě, která je ke stažení zde.


Všeobecná ustanovení
Výstava je přístupná psům a fenám plemene německý ovčák zapsaných v plemenné knize uznané FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího, přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení těchto propozic a pokyny výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.

Protesty
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 300,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.