ZKO Štětí
ZKO Štětí > Novinky > Krajská výstava a bonitace 2021

Krajská výstava a bonitace 2021

Z důvodu nařízení vlády byla akce zrušena.

Dovolujeme si Vás pozvat na krajskou výstavu se zadáním titulu CAC a bonitaci německých ovčáků. Výstava proběhne 20.3.2021, bonitace 21.3.2021.

Na obou akcích bude posuzujícím rozhodčím pan Ing. Jiří Novotný. Na bonitaci bude figurovat Vojtěch Filip.

Výstava 20.3.2021 Bonitace 21.3.2021
přejímka 8:30 – 9.15 přejímka 8:30 – 9:30
zahájení 9.30 zahájení 10:00

Přihlášky na obě akce budou přijímány výhradně elektronickou formou. Přihláška k vyplnění na adrese:

WWW.VYSBON.ZKOSTETI.CZ

Pro účast na akcích je potřeba:

  • očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti vzteklině nejméně 30 dní a nejdéle jeden rok před výstavou
  • originál průkazu původu psa
  • výkonnostní a výstavní průkaz psa
  • pro každého psa/fenu vyplňit samostatnou přihlášku

Propozice výstavy

Rozhodčí pan Ing. Jiří Novotný.

Vstupní poplatky 1. uzávěrka - 06. 03. 2021 2. uzávěrka - 13. 03. 2021 3. uzávěrka - 16. 03. 2021
Za prvního psa (vč. katalogu) 400 450 600
Za každého dalšího 400 450 600
Třída dorostu, veteránů 400 450 600

Pokud nebude spárovatelná přihláška s platbou, bude přihláška stornována. K přihlášce psa na výstavu je nutno pro třídy dospívající a pracovní přiložit fotokopii jeho průkazu původu. U třídy pracovní doložte fotokopii protokolu o složených zkouškách, vše odeslat na akce.zko.steti@seznam.cz

Výstavní poplatky zasílejte na účet č.: 2500220340 / 2010, při platbě složenkou používejte složenku typu “A“. Při platbě převodem z účtu uvádějte prosím do sdělení pro příjemce jméno majitele psa, jako VS uveďte telefonní číslo uvedené v přihlášce.

Zařazení do tříd
Třída dorostu 6 – 12 měsíců
Třída mladých 12 – 18 měsíců
Třída dospívajících 18 – 24 měsíců
Třída pracovní nad 24 měsíců
Třída veteránů nad 8 let

Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy. Ve třídě dospívajících a pracovní je nutný zápis výsledku RTG DKK do průkazu původu.

Výstava bude probíhat dle platného vystavního řádu ČKNO

PROPOZICE BONITACE

Poplatek za bonitaci 1. uzávěrka - 06. 03. 2020 2. uzávěrka - 13. 03. 2020 3. uzávěrka - 16. 03. 2020
500 550 600

Trénink na bonitaci lze pouze po telefonické dohodě na telefonu: 774 630 777 (Vojtěch Filip).Na bonitaci je nutno doložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku v klubu NO, při přebonitaci je požadováno potvrzení o zařazení do výběrového chovu! Dále je potřeba mít vyhotoven DNA profil a vyhodnocení DKK vč. jeho zápisu do PP.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte pořadatelce akce p. Filipové 602 676 602, případně pište na email: filipka.kamila@seznam.cz

Dodatek: V případě , že epidemiologická situace nebude úplně dobrá - upravíme časový harmonogram dle stávající situace - a včas Vás budeme informovat, pokud by situace byla neúnosná , tak do 14.3.2021 jsme schopni celou akci zastavit a vrátit veškeré peníze uhrazené Vámi na účet, v případě, že by se toto událo již po tisku katalogu tj. 17.3. , diplomů a atd., vrátíme Vám 70% vašich výstavních poplatků.Celou situaci budeme pečlivě sledovat , abychom mohli udělat včas důležité rozhodnutí a přispůsobit se danému stupni psa .

Všeobecná ustanovení

Výstava je přístupná psům a fenám plemene německý ovčák zapsaných v plemenné knize uznané FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího, přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení těchto propozic a pokyny výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.

Protesty

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 300,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.