ZKO Štětí
ZKO Štětí > Novinky > Oblastní výstava 2023

Oblastní výstava 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na oblastní výstavu německých ovčáků. Výstava proběhne 1. dubna 2023

Posuzujícím rozhodčím pan Ing. Karel Strouhal.

Výstava 01. 04 .2023
přejímka 8:30 – 9.15
zahájení 9.30

Přihlášky na akci budou přijímány výhradně elektronickou formou. Přihláška k vyplnění na adrese:

WWW.VYSTAVA.ZKOSTETI.CZ

Pro účast na akcích je potřeba:

  • očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti vzteklině nejméně 30 dní a nejdéle jeden rok před výstavou
  • originál průkazu původu psa
  • výkonnostní a výstavní průkaz psa
  • pro každého psa/fenu vyplňit samostatnou přihlášku

Propozice výstavy

Rozhodčí pan Ing. Karel Strouhal.

Vstupní poplatky 1. uzávěrka - 10. 03. 2023 2. uzávěrka - 20. 03. 2023 3. uzávěrka - 27. 03. 2023
Za prvního psa (vč. katalogu) 450 500 600
Za každého dalšího 350 400 600
Třída dorostu, veteránů 300 350 600

Pokud nebude spárovatelná přihláška s platbou, bude přihláška stornována. K přihlášce psa na výstavu je nutno pro třídy dospívající a pracovní přiložit fotokopii jeho průkazu původu. U třídy pracovní doložte fotokopii protokolu o složených zkouškách, vše odeslat na akce.zko.steti@seznam.cz

Výstavní poplatky zasílejte na účet č.: 2500220340 / 2010, při platbě složenkou používejte složenku typu “A“. Při platbě převodem z účtu uvádějte prosím do sdělení pro příjemce jméno majitele psa, jako VS uveďte telefonní číslo uvedené v přihlášce.

Zařazení do tříd
Třída dorostu 6 – 12 měsíců
Třída mladých 12 – 18 měsíců
Třída dospívajících 18 – 24 měsíců
Třída pracovní nad 24 měsíců
Třída veteránů nad 8 let

Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy. Ve třídě dospívajících a pracovní je nutný zápis výsledku RTG DKK do průkazu původu.

Výstava bude probíhat dle platného vystavního řádu ČKNO

V případě jakýchkoliv nejasností volejte pořadatelce akce p. Filipové 602 676 602, případně pište na email: filipka.kamila@seznam.cz

Všeobecná ustanovení

Výstava je přístupná psům a fenám plemene německý ovčák zapsaných v plemenné knize uznané FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího, přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení těchto propozic a pokyny výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.

Protesty

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 300,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.