ZKO Štětí
ZKO Štětí > Novinky > Oblastní výstava a bonitace 2024

Oblastní výstava a bonitace 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na oblastní výstavu německých ovčáků a bonitaci německých ovčáků. Výstava proběhne 6. dubna 2024, bonitace 7. dubna 2024.

Posuzujícím rozhodčím pan Ing. Karel Strouhal.

Oblastní výstava 06. 04 .2024 Bonitace 07.04.2024
přejímka 8:30 – 9.15 přejímka 8:30 – 9:30
zahájení 9.30 zahájení 10:00

Přihlášky na akci budou přijímány výhradně elektronickou formou. Přihláška k vyplnění na adrese:

WWW.VYSBON.ZKOSTETI.CZ

Pro účast na akcích je potřeba:

  • očkovací průkaz s potvrzením o očkování proti vzteklině nejméně 30 dní a nejdéle jeden rok před výstavou
  • originál průkazu původu psa
  • výkonnostní a výstavní průkaz psa
  • pro každého psa/fenu vyplňit samostatnou přihlášku

Propozice výstavy

Rozhodčí pan Ing. Karel Strouhal.

Zařazení do tříd
Třída dorostu 6 – 12 měsíců
Třída mladých 12 – 18 měsíců
Třída dospívajících 18 – 24 měsíců
Třída pracovní nad 24 měsíců
Třída veteránů nad 8 let

Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy. Ve třídě dospívajících a pracovní je nutný zápis výsledku RTG DKK do průkazu původu. U třídy pracovní je potřeba doložit výkonnostní průkaz se zapsanou zkouškou z výkonu dle NZŘ nebo MZŘ (3 oddíly).

Výstava bude probíhat dle platného vystavního řádu ČKNO

Vstupní poplatky 1. uzávěrka - 16. 03. 2024 2. uzávěrka - 31. 03. 2024
Za prvního psa (vč. katalogu) 450 Kč 550 Kč
Za každého dalšího 350 Kč 550 Kč

Propozice bonitace

Poplatek za bonitaci 1. uzávěrka - 16. 03. 2024 1. uzávěrka - 31. 03. 2024
500 Kč 600 Kč

Na bonitaci je nutno doložit potvrzení o zaplacení členského příspěvku v klubu NO, při přebonitaci je požadováno potvrzení o zařazení do výběrového chovu! Dále je potřeba mít vyhotoven DNA profil a vyhodnocení DKK vč. jeho zápisu do PP.

Figurant: Josef Reisinger

Trénink na bonitaci se uskuteční 30. března 2024 od 9:30 do 15:00. Cena tréninku je 250 Kč a platí se na místě.

Platební informace

Výstavní poplatky zasílejte na účet č.: 2500220340 / 2010, při platbě složenkou používejte složenku typu “A“. Při platbě převodem z účtu uvádějte prosím do sdělení pro příjemce jméno majitele psa, jako VS uveďte telefonní číslo uvedené v přihlášce.

  • číslo účtu: 2500220340 / 2010
  • variabilní symbol: vaše telefonní číslo
  • poznámka pro příjemce: jméno majitele psa

Pokud nebude spárovatelná přihláška s platbou, bude přihláška stornována. I pro QR platbu je potřeba vyplnit varibilní symbol a jméno majitele psa.

V případě jakýchkoliv nejasností volejte pořadatelce akce p. Filipové 602 676 602, případně pište na email: filipka.kamila@seznam.cz

Všeobecná ustanovení

Výstava je přístupná psům a fenám plemene německý ovčák zapsaných v plemenné knize uznané FCI. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího, přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení těchto propozic a pokyny výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, čemuž se zavazují podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že se výstavy se psem nezúčastní. Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.

Protesty

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 300,- Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Informace sdílíme i na facebooku.