Děkujeme společnosti Mondi Štětí a.s. za poskytnutí sponzorského daru pro ZKO Štětí.