Výběr členských příspěvků pro rok 2020

Vybírají se členské příspěvky a to ve výši 800 kč - člen, 900 nový člen.