I letos se budete moci účastnit kurzů poslušnosti.

Pokud máte zájem o výcvik vašeho pejska, tak přijďte v sobotu na "cvičák" v 10:00.

Na našem cvičišti lze ale vykonávat i jiná odvětví výcviku, jako třeba záchranářský výcvik, ke kterým máme vhodné překážky.

Výcvik psů není jen o tom, aby vás pes poslouchal doma nebo na zahradě, ale i o přípravě na různé situace, které se můžou kdykoliv stát. Proto jezdíme na závody a výcvikové tábory, kde sbíráme zkušenosti a předáváme je dál při výcvikových hodinách.
Výcvik psů má různé úrovně a každý pejskař má i jiné ambice a představy o poslušnosti psa. U nás v ZKO se věnujeme těmto úrovním výcviku.

Výcvik do města

Jedná se o nejjednodušší poslušnost, která zahrnuje chůzi u nohy, povely sedni, lehni vstaň, dlouhodobé odložení a to nejdůležitější, přivolání psa. Nejdříve cvičíme psy za normálních podmínek, kde se navzájem neruší, nebo jen minimálně. Ale postupně se podmínky stěžují a nakonec se váš pes naučí poslouchat i za ztížených podmínek, jakou je například i další pes ve vaší blízkosti atd.

Sportovní výcvik

Ve sportovní kynologii jsou řády, které určují jáké cviky a jak je má pes provést. Mezi nejpopulárnější u nás je mezinárodní řád IPO a národní řád. Oba tyto řády obsahují opět různé stupně výcviku, které se pak zakončují zkouškou. Oběma těmto řádům se u nás  věnujeme.
Sportovní kynologie není jen o poslušnosti, ale do této kategorie patří i nácvik obran a stop.
Obrany u nás normálně provádíme po výcviku poslušnosti. V době letních prázdnin cvičíme spíše v pozdních odpoledních hodinách, protože už není tak velké horko.

Agility

Jedná se o sport, ve kterém jde o souhru týmu (pes + pán), kteří mají za úkol proběhnout co nejrychleji a nejpřesněji překážkovou dráhu. Agility může trošku připomínat parkur pro koně, ale s tím rozdílem, že jsou překážky upraveny k velikosti psa. Agility výcvik u nás zahrnuje jak jednoduchý nácvik poslušnosti, tak i výcvik samotných agilit.